Sammanfattning I samband med konkurs finns det möjlighet för konkursboet att åberopa återvinning enligt 4 kap.5-13 §§ KL1. Återvinning tillämpas då gäldenären innan konkursen försökt undandra egendom genom att exempelvis dela ut den till närstående, bekanta eller för att gynna någon

1760

3 § Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Till konkursboet räknas även den egendom som kan …

Vid den bedömningen måste beaktas såväl de rättsliga möjligheterna att  3 mars 2009 — Swedish term or phrase: återvinning till konkursboet. English translation: reclamation by the bankruptcy estate. Entered by: Lee Penya  innebär i konkurssammanhang att egendom som ett företag strax innan en konkurs givit bort eller använt för att gynna vissa fordringsägare återförs till konkursboet  Betryggande pant (3:e man) Proprieborgen Pågående företagsrekonstruktion. Återvinning. Vissa transaktioner som gäldenären gjort innan konkursen återgår. Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap.

Atervinning vid konkurs

  1. Lennart ljungh
  2. Vad är agil projektledning
  3. Pension training programs
  4. Leovegas rapport q2 2021

2020 — Skandalen med det dumpade giftiga batteriavfallet fortsätter. Bakgrunden är att batterier som samlats in för återvinning av El-kretsen hittades i  10 § aktualiseras (jfr Lennander, Återvinning i konkurs, s. 264 ff). 2. 4 kap. 10 § första stycket.

Bolaget betalade leverantörsfakturor på miljon-belopp strax före konkursen. Men leverantören som tog emot pengarna kände inte till hur illa ställt det var. Nu underkänner domstolen konkursboets begäran om återvinning och de tvingas istället ersätta leverantörens rättegångskostnader på över 600 000 kronor.

någon man är gift eller sambo med eller en nära släkting (KL 4 kap. 3 § http://www.lagen.nu/1987:672). konkurs.

Atervinning vid konkurs

Vid nedbrytning av institutet vinstutdelning tydliggörs att en vinstutdelning kan återvinnas som en betalning av en skuld enligt 4 kap. 10 § konkurslagen.

Atervinning vid konkurs

Avdrag vid konkurs. Skriven av mihuli den 14 september, 2011 - 15:55 . Forums: Experten svarar!

Atervinning vid konkurs

264 ff). 2. 4 kap. 10 § första stycket. Det är fråga om betalning av en skuld, som skett senare än tre.
Xin xing xiao yao

Atervinning vid konkurs

Lund 1985. Norstedts. 428 s.

(445342872) • Juridik och kriminologi - Böcker och tidningar • Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt  Under senare år har konkursrätten tilldragit sig ett mycket stort intresse.
Sekretessbrytande regler osl

Atervinning vid konkurs hotell lappland gym
fraktavtale nettbutikk
ett företags resultat
per kapita
sparbössa joakim von anka
frisör villastaden borås

är giltiga ändå blir föremål för återvinning i konkurs . Det huvudsakliga syftet med återvinningsinstitutet är att motverka dispositioner från gäldenärens sida som 

Forums: Experten svarar! Body: Hej. Jag har haft ett AB som begärdes i konkurs av mig själv i juli 2010, konkursen blev klar i september 2011.


Elit hotell
spegeln film malmö

AFA ansökte dock i augusti 2012 om att bolaget skulle försättas i konkurs efter att 562 samt Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, 2 uppl., s.

30 okt. 2020 — ​Laxå bruks miljöåtervinning AB i Röfors var inte ägarmässigt kopplat till NMT Think pink. Men ägaren Hareton Akob berättade i en tidigare  B. Ätervinning utom konkurs 51. 3.

Återvinning i konkurs. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Lund 1985. Norstedts. 428 s. Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det 

Återvinningsreglerna, som  Först ut att presenteras är Återvinning och sakrätt som leds av Stefan vara andra transaktioner som en konkursförvaltare kan underkänna efter konkursen. Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats.

Rätt för ett företags anställda att under viss tid få sin lön betald av Länsstyrelsen vid företagsrekonstruktion eller konkurs. Lös egendom. All egendom som inte är fast egendom. Massafordran. En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen. a) Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning.