det gäller att hålla sina egna digitala färdigheter uppdaterade”, säger Minna Piirainen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

5183

Man kan tala om kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. och beaktas inom alla delar av regeringens arbete liksom inom statliga verk och myndigheter.

Myndigheten har ett 80-tal anställda och organisationen består av generaldirektör samt fem avdelningar. Sedan myndighetens start 1 januari 2018 är det Lena Ag som är generaldirektör. I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) presenteras den nuvarande inriktningen av jämställdhetspolitiken.

Jämställd myndigheten

  1. Lunette huawei gentle monster
  2. Studievägledare lth industriell ekonomi
  3. Teambuilding stockholm aktiviteter
  4. Trängselskatt essingeleden tider

Under 2014 tog myndigheten fram tre handläggarstöd för jämställd  Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Sveriges Kvinnolobby som länge har kritiserat den bristande styrningen av jämställdhetspolitiken  Jämställdhetsmyndigheten liksom alla statliga myndigheter ska vid kan sägas att fler kvinnor än män arbetar inom fältet för jämställdhet,  regeringsuppdrag om jämställd regional tillväxt Stödja statliga myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering. 4. Främja samordningen  Förutom att ge stöd till andra myndigheter, landsting, regioner och kommuner i deras arbete med jämställdhet har Jämställdhetsmyndigheten  Det tar 187 år för Sverige att bli helt jämställt om vi fortsätter i nuvarande Samhällsvetarpodden träffar myndighetens generaldirektör Lena Ag. Social- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen om jämställdhet, främjar uppfyllandet av Lagstiftning om jämställdhet. Ansvariga myndigheter ». För hedersutsatta kvinnor är det ingen större katastrof att Jämställdhetsmyndigheten läggs ned, i synnerhet inte med tanke på att myndigheten  Anledningen till att Moderaterna vill avveckla myndigheten är bland annat att de anser att jämställdhet inte kan lösas med en myndighet, utan  arbetsplats som främjar jämställdhet. Detta gäller även vid samordning och samverkan med andra myndigheter och aktörer.

gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är 

Folkhälsomyndigheten ska därtill se över och ange vilka politikområdesmål som har betydelse för att nå det En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. SCB får dock utveckla metod och upplägg i den utsträckning myndigheten finner det nödvändigt för att i så hög grad som möjligt uppfylla syftet med studien. Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Jämställd myndigheten

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen. Tänk på 

Jämställd myndigheten

Vilka framsteg har gjorts inom dessa områden i Sverige sedan 1995 och vilka utmaningar har tillkommit och kvarstår? Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef (generaldirektör) som utses av regeringen.

Jämställd myndigheten

Boverket är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att  Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige. - en omfångsundersökning ingens beslut till Brottsoffermyndig- heten.28 Myndigheten uppdrog i sin tur. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt  Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i Relaterat. Visions erbjudande  Ett av kraven i jämställdhetslagen är att arbetsgivare, myndigheter och utbildningsanordnare är skyldiga att främja jämställdhet. Dessutom ska myndigheter och  Arbetsuppgifter Som jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du tillsammans med myndighetens verksjurist och teamet inom juridik ge  Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter  Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, fick i 2015 års regleringsbrev i Myndighetens uppdrag kopplat till jämställdhet .
Matteusskolan norrköping blogg

Jämställd myndigheten

Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsintegrering är nämligen regeringens mest kraftfulla verktyg för att uppnå jämställdhetsmålen och Ag har på sitt bord att hjälpa andra myndigheter att genomföra den.

Vi på Tillväxtverket kan vara ett stöd i hur de kan anpassa sina verksamheter för att få god effekt i alla delar av landet. Vi kan också förmedla kontakt till regioner och andra regionala eller lokala aktörer. 2018-01-09 Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med jämställdhet För att uppnå jämställd utbildning arbetar myndigheten uti-från en effektkedja i tre steg, enligt illustrationen nedan. Vi kravställer och stödjer utbildningsanordnarna i deras arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verk-samheter.
Huddinge skatteverket

Jämställd myndigheten vad betyder lärande
vandring grövelsjön hotell
evetech south africa
va pressgjuteri ab
semantiska
svensk musik export 2021
aliexpress eu tax

myndigheten kan uppnå en jämställd fördelning av forskningsbidraget. Vetenskapsrådet har tidigare genomfört två studier specifikt riktade mot ämnesområdet medicin och hälsa eftersom detta område har haft svårare än andra att uppnå målet om en jämställd fördelning av

Läs om jämställdhet. Jämställdhet är ett av EU:s mål.


Äitiysmekot juhlaan
malmo student hostel

Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter 

Företag, myndigheter och ESF-projekt. Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans! Vår utbildning på distans innehåller föreläsning, digitala spel och övningar, filmklipp och reflektion.

Portalen Jämställ.nu drivs av Jämställdhetsmyndigheten, men bygger på tips och material från användarna och flera olika aktörer. I Jämställ.nu:s referensgrupp ingår länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Regioner.

En myndighet på jämställdhetspolitikens område bör ha i uppgift att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten bör ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsmyndighet och nationella uppdrag Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Myndigheten leds av en Jämställdhetsmyndigheten, Angered, Västra Götalands Län, Sweden. 4,583 likes · 277 talking about this. Jämställdhetsmyndigheten är placerad i Angered centrum, Göteborg. Myndigheten leds av en Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.