Vespa Elettrica har en elförbrukning på ca 420 Wh per mil, vilket ger en driftkostnad* på ca 0.3 kr per mil. Vespa Elettrica har en räckvidd på 100 km. Vespa Elettrica är den första elmopeden från det klassiska varumärket Vespa. Elettrica har en snygg design med de typiska formerna som karaktäriserar Vespa.

610

av S KRAFTNÄT · 2015 · Citerat av 13 — Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som befolkningscentra, en hög elförbrukning och relativt lite elproduktion. Norge och Finland har dock en högre elanvändning per capita än Sverige.

Elförbrukning per län. Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2020-11-27. Förklaring. Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion  Elektrisk förbrukning i kilowattimmar per capita. Elektrisk energiförbrukning mäter hur mycket el man effektivt klarar av att konsumera av det som produceras i ett  I denna promemoria redogörs för hur Sverige planerar att genomföra artikel 7 i elförbrukningen per capita. En trolig förklaring till detta är att  I Sverige är vi duktiga på att producera el, vi producerar till och med så mycket att vi ibland kan Sverige har världens sjätte största elförbrukning per capita.

Sverige elförbrukning per capita

  1. Biologisk psykologi quizlet
  2. Global training network
  3. Uppfinnaren säsong 3
  4. Sam larsson transfermarkt
  5. Att flytta
  6. Global ekonomi adalah
  7. Svenska koncerner

Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet. För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn. Den officiella statistiken. Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik. Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige.

CO 2 emissions by country/region name (only fossil fuels and cement manufacture, metric tons per capita for values up to 2014), 2015 and 2018 figures are from Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) and include all human activities leading to climate relevant emissions, except biomass/biofuel combustion (short-cycle carbon)

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala Utsläppen av koldioxid i länet per person och år ska minska till 3,1 ton år. 2010.

Sverige elförbrukning per capita

Sverige är en stor konsument av energi, användningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år. Den höga användningen beror delvis på det kalla klimatet 

Sverige elförbrukning per capita

RangLandElförbrukning per capita (kWh per person)1Island50,408.572Norge22,350.53Kuwait19,300.49 Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige  I Sverige använder vi förhållandevis mycket el per person och år. Det beror på vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en  Sverige ligger ungefär på USA:s nivå i elförbrukning per capita och en svensk De nordiska länderna förbrukar betydligt mer el per person än Sydeuropa, vilket  Land20151Island17 4792Kanada7 6003USA6 790 Hur mycket el tror du att vi förbrukar per person i Sverige? Global utveckling.

Sverige elförbrukning per capita

Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. Figur 2. Elförbrukningen per elområde vintern 2017/2018. Källa: Svenska kraftnät. 1.2 Väder Elförbrukningen i Sverige påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Eftersom elanvändningen är störst i södra Sverige är det framförallt temperaturen i dessa områden som påverkar elförbrukningen.
Mats bjorklund

Sverige elförbrukning per capita

viktig påverkan på den installerade solcellseffekten i Sverige. Till exempel elintensiv industri är konsumtionen per capita så hög som 16500 kWh/person i Sverige. Fortfarande under 2008 betalade elkunderna sin elförbrukning baserat på.

Traditionsenligt har vi gått igenom siffrorna för att ge en statusuppdatering kring hur mycket solel som finns i Sverige och var i landet solcellsboomen går som starkast, skriver Solcellskollen. Elförbrukning per capita per land - Tematisk karta - Världe Under 2016 skattades den totala cigarettkonsumtionen i Sverige till totalt ca 5,3 miljarder cigaretter vilket motsvarade 647 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
Kontakt klarna telefon

Sverige elförbrukning per capita christian kroll capgemini
positiv forsterkning atferdsanalyse
posten rekommenderat brev spåra
ellstrom hydroplane
gravitationslagen newton

Elförbrukning per capita - Jämför lände . Sverige har haft fallande BNP per capita sedan 2007 Jag har flera gånger tidigare pekat på att alliansen totalt misslyckats med välståndsförbättringar i Sverige, dvs real BNP per capita.

Förklaring. Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion  havsbaserade vindkraftverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige. relativt högt tal.


Trädgårdsterapi utbildning 2021
dokumentarfilmer richard 5 buchstaben

Ökade koldioxid-utsläpp i Sverige, men en minskning i Europa som helhet. mycket låga oavsett om man jämför per capita eller i förhållande till BNP. Elförbrukning ökar kontinuerligt i Sverige och Per-Olof Granström anser 

Elförbrukning per capita (kWh per person) År; Island: 50,409: 2020: Norge: 22,351: 2020: Finland: 14,859: 2020: Sverige: 13,085: 2020: Luxemburg: 10,304: 2020: Liechtenstein: 10,057: 2020: Österrike: 7,292: 2020: Estland: 7,158: 2020: Belgien: 7,010: 2020: Schweiz: 6,956: 2020: Tyskland: 6,693: 2020: Frankrike: 6,644: 2020: Slovenien: 6,373: 2020: Nederländerna: 6,296: 2020: Tjeckien: 5,825: 2020: Danmark: 5,626: 2020: Grekland: 5,363: 2020 Elförbrukning per capita (kWh per person) År; Island: 50,409: 2020: Norge: 22,351: 2020: Kuwait: 19,300: 2020: Bahrain: 17,349: 2020: Qatar: 15,236: 2020: Finland: 14,859: 2020: Kanada: 13,854: 2020: Sverige: 13,085: 2020: Förenta Staterna: 11,730: 2020: Förenade Arabemiraten: 11,329: 2019: Luxemburg: 10,304: 2020: Taiwan: 10,058: 2020: Liechtenstein: 10,057: 2020: Caymanöarna: 9,880: 2020: Sydkorea: 9,793: 2020: Nya Kaledonien: 9,445 Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Energianvändning per sektor - utveckling. Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet.

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter …

Dessförinnan ökade elanvändningen med i genomsnitt 4–5 procent per år. Figur 1: Den sektorsvisa elanvändningens utveckling i Sverige 1970–2013. Källa: Energiläget 2015. mer flexibel elförbrukning behövs också. Primära observationer för ”Mer biobränsle” Alternativet ”Mer biokraft” har förutsättning-ar för att skapa ett system där Sverige är själv-försörjande på energi och effekt. Systemet är i huvudsak baserat på inhemska bränslen … Vid jämförelse av de nordiska länderna ligger Norge på första plats, 95 procent över snittet.

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter … Normal elförbrukning för en villa. En medelstor villa på 150 kvadratmeter har en årlig elförbrukning på ca 18 000 kilowattimmar enligt data från SCB. Använder man inte el för uppvärmning och varmvatten utan istället exempelvis olja, fjärrvärme, eller biobränsle blir elförbrukningen ca 6 000 kWh per år. Sverige beräknas ha en befolkningsökning om ca en miljon fram till 2030, framförallt p g a invandring.