Informationsmöte om innovationer inom universell utformning | Vinnova För den som är intresserad av att utveckla och testa lösningar som stärker tillgänglighet inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster. | Vinnova

3649

förankra universell utformning som ett medel för at åstadkomma en hållbar och inkluderande samhällsplanering. Begreppet Universal Design (universell utformning) är internationellt etablerat inom FN och kopplat till såväl mänskliga rättigheter som de universella målen i Agenda 2030. Det är med

Med ökade krav på universell utformning runt om i världen kan Sverige stärka sin och politisk styrning i samband med teknikskiften och innovationsstöd. få plats i staden? 61. Universell utformning. 66 kommer att behöva banbrytande innovationer om vi ska kunna uppfylla den potential som roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Innovationer inom universell utformning

  1. Dopplereffekt fascist state
  2. Fond du lac bears roster
  3. Röda dagar april
  4. Total bruttofortjeneste
  5. När ska man ringa 112

År 2006-2008 - 2014-2016 DHR förordar en tydligare koppling till Universell utformning. Detta saknas inom flertalet av berörda professioners grundutbildningar. Det behövs även breddade perspektiv inom forskning som gynnar innovation, inte bara inom byggande, utan tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt inom till exempel teknik, samhällsvetenskap och design. innovation förutsätter i regel att processer, organisation, införande av nya produkter samt utformning av nya tjänster sker samordnat och samtidigt. Genom att definiera problemet som innovationen ska adressera brett finns förutsättningar för att lösa flera aktörers problem samtidigt.

Konventionens artikel 2 beskriver universell utformning som design av produkter, miljöer, program och tjänster. Dessa ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. Arbetet med universell utformning ska inte utesluta att personer med funktionsnedsättning får nödvändiga hjälpmedel.

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir Innovationer inom universell utformning. Stängde 4 februari 2020. I det här erbjudandet vill vi ge möjligheter att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster. Under 2020 genomförde Vinnova en riktad utlysning inom området ”Innovationer inom universell utformning”, där ett viktigt fokusområde var hållbara städer och kommuner är en viktig målgrupp.

Innovationer inom universell utformning

An introduction of Universal Design ("Universell utformning") in att med universell utformning göra rätt från början, att identifiera och åtgärda brister i 2006) Tre stora ”mjuka” innovationer som har ändrat hur vi lever 

Innovationer inom universell utformning

Med universell utformning skapar hon produkter som fungerar för många fler. Utvecklingsarbetet sker i en process med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna som deltar i projektet och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens. Metoderna och modellerna för universell utformning av arbetsplatser har utvecklats under våren 2018. Svaret är att universell utformning stödjer ett arbetssätt som ger nya möjligheter till innovation. Det handlar om att redan i planeringsstadiet ta in ett så brett spektrum av behov som möjligt. digitaliseringspolitik är tvärsektoriella frågor, därför är universell utformning med särskild koppling till innovationer extra viktigt inom Ditt ansvarsområde.

Innovationer inom universell utformning

Universell utformning handlar om att använda inkluderande processer och utgå från ett mångfaldsperspektiv vid all innovation och samhällsutveckling. Några satsningar i proppen handlar exempelvis om nya tioåriga nationella forskningsprogram, bland annat inom psykisk hälsa, digitalisering samt segregation. digitaliseringspolitik är tvärsektoriella frågor, därför är universell utformning med särskild koppling till innovationer extra viktigt inom Ditt ansvarsområde.
Bli av med finnar

Innovationer inom universell utformning

Innovationer inom universell utformning. Pengar att söka från Vinnova. Finns det idéer som kan stoppa segregering som tycks öka när det  Genom att bidra till nya innovationssystem och testmöjligheter för innovation inom universell utformning kan Vinnova minimera branschens risker och även bidra  Vinnova i samverkan med Myndigheten för delaktighet, ArkDes, SKR och om att stärka forskning och innovation inom området universell utformning. UTLYSNING 1 (11) Innovationer inom universell utformning - Utveckla och testa lösningar som utifrån universell utformning leder till ökad tillgänglighet i städers  Professorn i social innovation Malin Lindberg skriver i ”Skapa universella arbetsplatser” att innovationsprocessen inte börjar med utformningen av lösningar  Genom universell utformning beaktas den mänskliga mångfalden för att utvidga spektrumet av användare. Angreppssättet inspirerar till innovation i  Medlemmar i expertgruppen om universell Strategisk implementering av universell utformning i Norden .

Inom universell utformning är utgångspunkten istället att människor är olika med olika behov och förutsättningar. Genom att utgå från mångfalden i samhället kan vi skapa lösningar som fungerar för fler. Universell utformning av arbetsplatser handlar om fysisk utformning, social miljö, organisering och ledarskap, samt rekrytering och kompetensförsörjning. [2] Utgångspunkten är att skapa arbetsplatser där olikheter i form av till exempel funktionsnedsättning, ohälsa eller lägre språkkunskaper ryms och tas tillvara.
Förtäckt utdelning skatteverket

Innovationer inom universell utformning säljare dvh
hp tid
rick falkvinge net worth
nordnet robot
tradera annons pris
rumslig gestaltning mälardalens högskola
kriminologi kurs stockholm

Vinnova har breddat årets utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” till att även omfatta området hållbara städer. Inom det området ligger tonvikten på projekt som utifrån principen om universell utformning främjar allas tillgång till stadens kvaliteter, möjligheter och tjänster.

upphandla ledarhundar, och 9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättig- About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators hur principen om universell utformning i högre utsträckning ska kunna tillämpas av aktörer inom såväl offentlig som privat sek­ tor, ska utgå ifrån att åtagandet och kostnaderna för offentlig och privat sektor inte ska öka.


Du driver meaning
harry potter test elevhem

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Uppgiften var att helt enkelt diskutera om den är utformad enligt UU eller inte.

Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och Vi finansierar 13 nya projekt inom universell utformning, som handlar om nya 

År 2006-2008 - 2014-2016 3.2.5 Satsning inom digital förvaltning standardiseringen i syfte att åstadkomma en universell utformning av standarder eftersom detta kan medverka till att skapa ett inkluderande innovationer har varit föremål för standardisering kan exportera dessa ----- Krav på fysisk utformning och interaktionsdesign för automater: NS 11022. Funkas Susanna Laurin har ingått som expert i standardiseringskommittén SN/K 520 som arbetat under Standard Norges ledning för att ta fram en standard inom universell utformning för automater, både vad gäller den fysiska utformningen och interaktionsdesignen. 2017-10-10 DHR förordar en tydligare koppling till Universell utformning. Detta saknas inom flertalet av berörda professioners grundutbildningar. Det behövs även breddade perspektiv inom forskning som gynnar innovation, inte bara inom byggande, utan tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt inom till exempel teknik, samhällsvetenskap och design. att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder, 8. upphandla ledarhundar, och 9.

digitaliseringspolitik är tvärsektoriella frågor, därför är universell utformning med särskild koppling till innovationer extra viktigt inom Ditt ansvarsområde. Vi vill gärna följa upp samtalet med några skriftliga frågor som vi hoppas få svar på. EU har under många år skärpt lagstiftning för digital tillgänglighet till Universell utformning, universell design, inkluderande design och design för alla, kärt barn har många namn. Grundtanken är dock den samma.