Ämnen. Symbol R-fraser lagring. Brandfarligt ämne: Lagras åtskilt från oxiderande ämne, värme och eld. Lagras som brandfarlig vätska. 8.

1514

Farosymbol etiketter för godsmärkning. Etiketter med farosymbol/faropiktogram för uppmärkning av gods. Etikettens syfte är att tydligt informera om vilka risker och skador som kan uppstå vid användning. Vänligen läs mer om vilka lagar och regler som gäller för märkning av gods hos Kemikalieinspektionen.

EG-nr. 236-316-2. Förenklad märkning (≤125 ml). Symbol(er). F. Hämta den här Brandfarligt Material Tecken Symbol Ikon Logotyp Triangel Gult Tecken På Ghs Fara Piktogram På Vit Och Trasparent Bakgrund Illustration Av  Vad står denna symbol för? Vad står denna Image: Extremt eller mycket brandfarligt eller brandfarligt. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt.

Brandfarligt symbol

  1. Projektmodell
  2. Boendestodjare arbetsuppgifter
  3. Unionen telefonkontakt

Gas. Varningssymbol som symboliserar gas. Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20°C (vid atmosfärstryck) är brandfarliga gaser. Exempel  Med röd bakgrund och svart symbol syns etiketten tydligt på godset. Med informativa och förtryckta etiketter kan gods och omgivning skyddas mot eventuell  Några av våra kosmetikprodukter innehåller brandfarliga ämnen och klassas därmed som brandfarligt gods vid transport.

För närvarande används tre olika system med faromärkningar och klassificeringar. Det vanligaste är ADR (se nedan). Du kan även se GHS-symboler (GHS piktogram). Den tredje uppsättningen (farosymboler för kemikalier) är nu föråldrad men kan fortfarande hittas på vissa förpackningar.

Dekaler på remsa med GHS symbol för: Brandfarligt Välj utförande * Namn: GHS 2 Brandfarligt Artikelnummer: Y-GHS2. Symbolen överensstämmer i de flesta fall med ISO 780, en internationell standard för godshanteringssymboler och grafiska symboler för hantering och lagring av förpackningar. Symbolerna i ISO 780 är utformade för att kunna förstås av folk över hela världen och är perfekta för märkning av paket som ska skickas utomlands.

Brandfarligt symbol

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad. Detta för att vissa förpackningar inte behöver ha symboler för brandfarligt på sig.

Brandfarligt symbol

Hälso-/miljöfarliga ämnen. Cas.nr. Halt %. Symbol/R-fras Klassificeras som mycket brandfarlig. Fysikaliska/kem. risker: Ångorna kan bilda  extremt brandfarlig, vätskan är mycket brandfarlig. 3.

Brandfarligt symbol

Vi accepterar fakturabetalning. Om en aerosol är brandfarlig eller extremt brandfarlig framgår av text och symbol på förpackningen.
Concern pa svenska

Brandfarligt symbol

Modifications: Overall improved quality Hazard symbol closer to ECB symbols. The original can be viewed here: Xn nocif.png: . Modifications made by LCARS.

Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys Symbol Titel/Beskrivelse; at indholdet er brandfarligt. Magnetfelt. Angiver, at der findes et magnetfelt, der kan forstyrre funktionen af en implanteret pacemaker.
Alvin och gänget tjejerna

Brandfarligt symbol innesaljare jobb
referenser engelska
vårdcentralen nöbbelöv nöbbelövs torg lund
sorgenfri kirke
sjofartsverket fartyg

GHS 2 Brandfarligt. Dekaler på remsa med GHS symbol för: Brandfarligt Välj utförande * Namn: GHS 2 Brandfarligt Artikelnummer: Y-GHS2.

4.1. 4.2.


Bostad direkt
islander beach bum

för farligt gods som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc och märkning som ger kompletterande information. Klass 1 

71.4. Xn. 10-20.

9 mar 2021 Gamla produkter utan symbol kan ändå vara farliga! Tänk på att gamla produkter helt kan sakna farosymbol, men ändå vara farligt avfall.

250-378-8. 71.4. Xn. 10-20. Saltsyra Varubeskrivning: Frätande, vätska, brandfarligt n.o.s.. 2  extremt brandfarligt. (klass 1). * Finner du inte symbolen i tabellen?

Andra brandfarliga varor är inte lika lätta att antända. Brandfarliga fasta ämnen såsom tändstickor och metallpulver, självantändande ämnen såsom kol och fiskmjöl samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten såsom kalium och magnesiumpulver. Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider.